نمایش 1–12 از 167 نتیجه

کلید مینیاتوری AC

کلید مینیاتوری 1 پل 10 آمپر | 10 کیلوآمپر | AC | تیپ C

موجود است

۱۰۷,۲۰۰ تومان
برند

تعداد در جعبه

12 عدد

تعداد در کارتن

120 عدد

تعداد پل

1 پل

جریان اسمی

10 A

ولتاژ اسمی

230-400 V

ولتاژ عایقی

500 V

فرکانس اسمی

50-60 Hz

قدرت قطع اتصال کوتاه

10000 A

کلاس انرژی

3

ولتاژ پیک 1.5/50

4000 V

ولتاژ تست دی الکتریک در فرکانس اسمی به مدت 1 دقیقه

2 kV

درجه آلودگی

2

منحنی قطع الکترومغناطیسی

C

طول عمر الکتریکی

8000 سیکل

طول عمر مکانیکی

20000 سیکل

درجه حفاظت

IP20

نشانگر موقعیت کنتاکت (قطع یا وصل)

دارد

دمای مبنا برای تنظیم المان حرارتی

30°C

محدوده دمای کارکرد

-5~+40°C

دمای نگهداری محصول در انبار

-25~+70°C

نوع اتصال ترمینال

از بالا و پایین

سایز ترمینال بالا و پایین برای کابل

25 mm2

سایز ترمینال بالا و پایین برای باسبار

25 mm2

گشتاور بستن پیچ ترمینال

2.5 Nm

نصب روی ریل

روی ریل نوعِ DIN بر اساس استاندارد EN60715 35mm توسط پایه ریل

اتصال

از بالا و پایین

کنتاکت کمکی

CB

کنتاکت خطا

FB

کلید مینیاتوری 1 پل 10 آمپر | 6 کیلوآمپر | AC | تیپ B

موجود است

۸۷,۹۰۰ تومان
برند

تعداد در جعبه

12 عدد

تعداد در کارتن

120 عدد

تعداد پل

1 پل

جریان اسمی

10 A

ولتاژ اسمی

230-400 V

ولتاژ عایقی

500 V

فرکانس اسمی

50-60 Hz

قدرت قطع اتصال کوتاه

6000 A

کلاس انرژی

3

ولتاژ پیک 1.5/50

4000 V

ولتاژ تست دی الکتریک در فرکانس اسمی به مدت 1 دقیقه

2 kV

درجه آلودگی

2

منحنی قطع الکترومغناطیسی

B

طول عمر الکتریکی

8000 سیکل

طول عمر مکانیکی

20000 سیکل

درجه حفاظت

IP20

نشانگر موقعیت کنتاکت (قطع یا وصل)

دارد

دمای مبنا برای تنظیم المان حرارتی

30°C

محدوده دمای کارکرد

-5~+40°C

دمای نگهداری محصول در انبار

-25~+70°C

نوع اتصال ترمینال

از بالا و پایین

سایز ترمینال بالا و پایین برای کابل

25 mm2

سایز ترمینال بالا و پایین برای باسبار

25 mm2

گشتاور بستن پیچ ترمینال

2.5 Nm

نصب روی ریل

روی ریل نوعِ DIN بر اساس استاندارد EN60715 35mm توسط پایه ریل

اتصال

از بالا و پایین

کنتاکت کمکی

CB

کنتاکت خطا

FB

کلید مینیاتوری 1 پل 10 آمپر | 6 کیلوآمپر | AC | تیپ C

موجود است

۸۷,۹۰۰ تومان
برند

تعداد در جعبه

12 عدد

تعداد در کارتن

120 عدد

تعداد پل

1 پل

جریان اسمی

10 A

ولتاژ اسمی

230-400 V

ولتاژ عایقی

500 V

فرکانس اسمی

50-60 Hz

قدرت قطع اتصال کوتاه

6000 A

کلاس انرژی

3

ولتاژ پیک 1.5/50

4000 V

ولتاژ تست دی الکتریک در فرکانس اسمی به مدت 1 دقیقه

2 kV

درجه آلودگی

2

منحنی قطع الکترومغناطیسی

C

طول عمر الکتریکی

8000 سیکل

طول عمر مکانیکی

20000 سیکل

درجه حفاظت

IP20

نشانگر موقعیت کنتاکت (قطع یا وصل)

دارد

دمای مبنا برای تنظیم المان حرارتی

30°C

محدوده دمای کارکرد

-5~+40°C

دمای نگهداری محصول در انبار

-25~+70°C

نوع اتصال ترمینال

از بالا و پایین

سایز ترمینال بالا و پایین برای کابل

25 mm2

سایز ترمینال بالا و پایین برای باسبار

25 mm2

گشتاور بستن پیچ ترمینال

2.5 Nm

نصب روی ریل

روی ریل نوعِ DIN بر اساس استاندارد EN60715 35mm توسط پایه ریل

اتصال

از بالا و پایین

کنتاکت کمکی

CB

کنتاکت خطا

FB

کلید مینیاتوری 1 پل 16 آمپر | 10 کیلوآمپر | AC | تیپ C

موجود است

۱۰۷,۲۰۰ تومان
برند

تعداد در جعبه

12 عدد

تعداد در کارتن

120 عدد

تعداد پل

1 پل

جریان اسمی

16 A

ولتاژ اسمی

230-400 V

ولتاژ عایقی

500 V

فرکانس اسمی

50-60 Hz

قدرت قطع اتصال کوتاه

10000 A

کلاس انرژی

3

ولتاژ پیک 1.5/50

4000 V

ولتاژ تست دی الکتریک در فرکانس اسمی به مدت 1 دقیقه

2 kV

درجه آلودگی

2

منحنی قطع الکترومغناطیسی

C

طول عمر الکتریکی

8000 سیکل

طول عمر مکانیکی

20000 سیکل

درجه حفاظت

IP20

نشانگر موقعیت کنتاکت (قطع یا وصل)

دارد

دمای مبنا برای تنظیم المان حرارتی

30°C

محدوده دمای کارکرد

-5~+40°C

دمای نگهداری محصول در انبار

-25~+70°C

نوع اتصال ترمینال

از بالا و پایین

سایز ترمینال بالا و پایین برای کابل

25 mm2

سایز ترمینال بالا و پایین برای باسبار

25 mm2

گشتاور بستن پیچ ترمینال

2.5 Nm

نصب روی ریل

روی ریل نوعِ DIN بر اساس استاندارد EN60715 35mm توسط پایه ریل

اتصال

از بالا و پایین

کنتاکت کمکی

CB

کنتاکت خطا

FB

کلید مینیاتوری 1 پل 16 آمپر | 6 کیلوآمپر | AC | تیپ B

موجود است

۸۷,۹۰۰ تومان
برند

تعداد در جعبه

12 عدد

تعداد در کارتن

120 عدد

کلید مینیاتوری 1 پل 16 آمپر | 6 کیلوآمپر | AC | تیپ C

موجود است

۸۷,۹۰۰ تومان
برند

تعداد در جعبه

12 عدد

تعداد در کارتن

120 عدد

کلید مینیاتوری 1 پل 2 آمپر | 10 کیلوآمپر | AC | تیپ C

موجود است

۱۱۹,۰۰۰ تومان
برند

تعداد در جعبه

12 عدد

تعداد در کارتن

120 عدد

کلید مینیاتوری 1 پل 2 آمپر | 6 کیلوآمپر | AC | تیپ B

موجود است

۸۱,۲۰۰ تومان
برند

تعداد در جعبه

12 عدد

تعداد در کارتن

120 عدد

تعداد پل

1 پل

جریان اسمی

2 A

ولتاژ اسمی

230-400 V

ولتاژ عایقی

500 V

فرکانس اسمی

50-60 Hz

قدرت قطع اتصال کوتاه

6000 A

کلاس انرژی

3

ولتاژ پیک 1.5/50

4000 V

ولتاژ تست دی الکتریک در فرکانس اسمی به مدت 1 دقیقه

2 kV

درجه آلودگی

2

منحنی قطع الکترومغناطیسی

B

طول عمر الکتریکی

8000 سیکل

طول عمر مکانیکی

20000 سیکل

درجه حفاظت

IP20

نشانگر موقعیت کنتاکت (قطع یا وصل)

دارد

دمای مبنا برای تنظیم المان حرارتی

30°C

محدوده دمای کارکرد

-5~+40°C

دمای نگهداری محصول در انبار

-25~+70°C

نوع اتصال ترمینال

از بالا و پایین

سایز ترمینال بالا و پایین برای کابل

25 mm2

سایز ترمینال بالا و پایین برای باسبار

25 mm2

گشتاور بستن پیچ ترمینال

2.5 Nm

نصب روی ریل

روی ریل نوعِ DIN بر اساس استاندارد EN60715 35mm توسط پایه ریل

اتصال

از بالا و پایین

کنتاکت کمکی

CB

کنتاکت خطا

FB

کلید مینیاتوری 1 پل 2 آمپر | 6 کیلوآمپر | AC | تیپ C

موجود است

۹۷,۵۰۰ تومان
برند

تعداد در جعبه

12 عدد

تعداد در کارتن

120 عدد

تعداد پل

1 پل

جریان اسمی

2 A

ولتاژ اسمی

230-400 V

ولتاژ عایقی

500 V

فرکانس اسمی

50-60 Hz

قدرت قطع اتصال کوتاه

6000 A

کلاس انرژی

3

ولتاژ پیک 1.5/50

4000 V

ولتاژ تست دی الکتریک در فرکانس اسمی به مدت 1 دقیقه

2 kV

درجه آلودگی

2

منحنی قطع الکترومغناطیسی

C

طول عمر الکتریکی

8000 سیکل

طول عمر مکانیکی

20000 سیکل

درجه حفاظت

IP20

نشانگر موقعیت کنتاکت (قطع یا وصل)

دارد

دمای مبنا برای تنظیم المان حرارتی

30°C

محدوده دمای کارکرد

-5~+40°C

دمای نگهداری محصول در انبار

-25~+70°C

نوع اتصال ترمینال

از بالا و پایین

سایز ترمینال بالا و پایین برای کابل

25 mm2

سایز ترمینال بالا و پایین برای باسبار

25 mm2

گشتاور بستن پیچ ترمینال

2.5 Nm

نصب روی ریل

روی ریل نوعِ DIN بر اساس استاندارد EN60715 35mm توسط پایه ریل

اتصال

از بالا و پایین

کنتاکت کمکی

CB

کنتاکت خطا

FB

کلید مینیاتوری 1 پل 20 آمپر | 10 کیلوآمپر | AC | تیپ C

موجود است

۱۰۷,۲۰۰ تومان
برند

تعداد در جعبه

12 عدد

تعداد در کارتن

120 عدد

تعداد پل

1 پل

جریان اسمی

20 A

ولتاژ اسمی

230-400 V

ولتاژ عایقی

500 V

فرکانس اسمی

50-60 Hz

قدرت قطع اتصال کوتاه

10000 A

کلاس انرژی

3

ولتاژ پیک 1.5/50

4000 V

ولتاژ تست دی الکتریک در فرکانس اسمی به مدت 1 دقیقه

2 kV

درجه آلودگی

2

منحنی قطع الکترومغناطیسی

C

دمای مبنا برای تنظیم المان حرارتی

30°C

طول عمر الکتریکی

8000 سیکل

طول عمر مکانیکی

20000 سیکل

درجه حفاظت

IP20

نشانگر موقعیت کنتاکت (قطع یا وصل)

دارد

محدوده دمای کارکرد

-5~+40°C

دمای نگهداری محصول در انبار

-25~+70°C

نوع اتصال ترمینال

از بالا و پایین

سایز ترمینال بالا و پایین برای کابل

25 mm2

سایز ترمینال بالا و پایین برای باسبار

25 mm2

گشتاور بستن پیچ ترمینال

2.5 Nm

نصب روی ریل

روی ریل نوعِ DIN بر اساس استاندارد EN60715 35mm توسط پایه ریل

اتصال

از بالا و پایین

کنتاکت کمکی

CB

کنتاکت خطا

FB

کلید مینیاتوری 1 پل 20 آمپر | 6 کیلوآمپر | AC | تیپ B

موجود است

۸۷,۹۰۰ تومان
برند

تعداد در جعبه

12 عدد

تعداد در کارتن

120 عدد

تعداد پل

1 پل

جریان اسمی

20 A

ولتاژ اسمی

230-400 V

ولتاژ عایقی

500 V

فرکانس اسمی

50-60 Hz

قدرت قطع اتصال کوتاه

6000 A

کلاس انرژی

3

ولتاژ پیک 1.5/50

4000 V

ولتاژ تست دی الکتریک در فرکانس اسمی به مدت 1 دقیقه

2 kV

درجه آلودگی

2

منحنی قطع الکترومغناطیسی

B

طول عمر الکتریکی

8000 سیکل

طول عمر مکانیکی

20000 سیکل

درجه حفاظت

IP20

نشانگر موقعیت کنتاکت (قطع یا وصل)

دارد

دمای مبنا برای تنظیم المان حرارتی

30°C

محدوده دمای کارکرد

-5~+40°C

دمای نگهداری محصول در انبار

-25~+70°C

نوع اتصال ترمینال

از بالا و پایین

سایز ترمینال بالا و پایین برای کابل

25 mm2

سایز ترمینال بالا و پایین برای باسبار

25 mm2

گشتاور بستن پیچ ترمینال

2.5 Nm

نصب روی ریل

روی ریل نوعِ DIN بر اساس استاندارد EN60715 35mm توسط پایه ریل

اتصال

از بالا و پایین

کنتاکت کمکی

CB

کنتاکت خطا

FB

کلید مینیاتوری 1 پل 20 آمپر | 6 کیلوآمپر | AC | تیپ C

موجود است

۸۷,۹۰۰ تومان
برند

تعداد در جعبه

12 عدد

تعداد در کارتن

120 عدد

تعداد پل

1 پل

جریان اسمی

20 A

ولتاژ اسمی

230-400 V

ولتاژ عایقی

500 V

فرکانس اسمی

50-60 Hz

قدرت قطع اتصال کوتاه

6000 A

کلاس انرژی

3

ولتاژ پیک 1.5/50

4000 V

ولتاژ تست دی الکتریک در فرکانس اسمی به مدت 1 دقیقه

2 kV

درجه آلودگی

2

منحنی قطع الکترومغناطیسی

C

طول عمر الکتریکی

8000 سیکل

طول عمر مکانیکی

20000 سیکل

درجه حفاظت

IP20

نشانگر موقعیت کنتاکت (قطع یا وصل)

دارد

دمای مبنا برای تنظیم المان حرارتی

30°C

محدوده دمای کارکرد

-5~+40°C

دمای نگهداری محصول در انبار

-25~+70°C

نوع اتصال ترمینال

از بالا و پایین

سایز ترمینال بالا و پایین برای کابل

25 mm2

سایز ترمینال بالا و پایین برای باسبار

25 mm2

گشتاور بستن پیچ ترمینال

2.5 Nm

نصب روی ریل

روی ریل نوعِ DIN بر اساس استاندارد EN60715 35mm توسط پایه ریل

اتصال

از بالا و پایین

کنتاکت کمکی

CB

کنتاکت خطا

FB