نمایش دادن همه 12 نتیجه

آنتن

آنتن بوستردار هوایی

موجود است

۲۹۷,۰۰۰ تومان
برند

نوع

استاندارد ملی ایران, باند UHF – VHF, ثابت, هوایی

آنتن بوستردار هوایی صبا

موجود است

۳۷۰,۰۰۰ تومان
برند

نوع

باند UHF – VHF, گردان, هوایی

آنتن بوستردار هوایی صبا

موجود است

۲۹۷,۰۰۰ تومان
برند

نوع

باند UHF – VHF, ثابت, هوایی

آنتن بوستردار هوایی صبا

موجود است

۲۸۵,۰۰۰ تومان
برند

نوع

باند UHF – VHF, ثابت, هوایی

آنتن رومیزی دیجیتال مدل ۳۰۴

موجود است

برند

نوع

استاندارد ملی ایران, باند UHF – VHF, بدون آداپتور, رومیزی, همراه آداپتور

آنتن رومیزی دیجیتال مدل تماشا

موجود است

برند

نوع

استاندارد ملی ایران, باند UHF – VHF, بدون آداپتور, تغذیه USB, رومیزی, کامل (آداپتور کابل 7 متری), همراه آداپتور

مدل

تماشا

آنتن هوایی ثابت صبا مدل موشکی

موجود است

۸۹,۰۰۰ تومان
برند

نوع

باند UHF – VHF, ثابت, هوایی

آنتن هوایی ثابت صبا مدل نقاب

موجود است

۹۵,۰۰۰ تومان
برند

مدل

نقاب

نوع

باند UHF – VHF, ثابت, هوایی

آنتن هوایی ثابت مدل پروانه

موجود است

۵۷,۰۰۰ تومان
برند

مدل

پروانه

نوع

استاندارد ملی ایران, باند UHF – VHF, ثابت, هوایی

تغذیه آنتن بوستردار

موجود است

۱۰۰,۰۰۰ تومان
برند

نوع

استاندارد ملی ایران, مخصوص آنتن گردان

تغذیه آنتن بوستردار صبا

موجود است

۱۰۰,۰۰۰ تومان
برند

نوع

مخصوص آنتن ثابت