نمایش 1–12 از 17 نتیجه

رابط

پریز برق صنعتی بدون درب

موجود است

۱۷,۷۰۰ تومان
برند

نوع

ارت دار, استاندارد ملی ایران, بدون درب, هسته پلی آمید, یک خروجی

پریز برق صنعتی بدون درب جدید

موجود است

۱۷,۷۰۰ تومان
برند

نوع

ارت دار, استاندارد ملی ایران, بدون درب, هسته پلی آمید, یک خروجی

تبدیل ۳ به ۲

موجود است

۲۲,۰۰۰ تومان
برند

نوع

ارت دار, استاندارد ملی ایران, دوشاخه

تبدیل ۳ به ۲

موجود است

۳۰,۰۰۰ تومان
برند

نوع

ارت دار, استاندارد ملی ایران, دوشاخه

چراغ خواب + پریز برق

موجود است

۸۶,۰۰۰ تومان
برند

نوع

ارت دار, استاندارد ملی ایران, دیواری, یک خروجی

چراغ خواب + دفع کننده حشرات

موجود است

۱۵۸,۰۰۰ تومان
برند

نوع

استاندارد ملی ایران, دیواری, مخصوص دفع پشه و مگس

چندراهی برق ۳ کاره مدل ونوس

موجود است

۲۰۲,۰۰۰ تومان
برند

مدل

ونوس

نوع

استاندارد ملی ایران, بدون ارت, چراغ خواب, دو خروجی, شارژر موبایل USB

متراژ سیم

1/80 m

چندراهی برق دیواری مدل صدف

موجود است

۵۷,۵۰۰ تومان
برند

مدل

صدف

نوع

استاندارد ملی ایران, بدون ارت, چهار خروجی, دیواری

چندراهی برق صنعتی مدل کرال

موجود است

۹۲,۰۰۰ تومان
برند

مدل

کرال

نوع

ارت دار, استاندارد ملی ایران, سه خروجی, هسته پلی آمید

چهارراهی برق کلیددار هسته پلی آمید

موجود است

برند

متراژ سیم

1/80 m, 3 m, 5 m, بدون سیم

نوع

ارت دار, استاندارد ملی ایران, چهار خروجی, هسته پلی آمید

چهارراهی برق کلیددار هسته پلی آمید

موجود است

برند

متراژ سیم

1/80 m, 3 m, 5 m, بدون سیم

نوع

ارت دار, استاندارد ملی ایران, چهار خروجی, هسته پلی آمید

چهارراهی برق کلیددار هسته پلی آمید

موجود است

برند

متراژ سیم

1/80 m, 3 m, 5 m, بدون سیم

نوع

استاندارد ملی ایران, بدون ارت, چهار خروجی, هسته پلی آمید